Selamat Datang!

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Terima kasih kerana singgah di blog ini. Semua post akan diupdate dari semasa ke semasa. Jika anda ada soalan atau kemusykilan berkenaan Matematik Moden, boleh la share disini dan kita sama-sama membincangkannya.

Friday, 30 March 2012

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills: Ungkapan dan Rumus Algebra

Algebraic Expression and Algebraic Formula


Tips SPM:

1. Kedua-dua topik ini adalah topik asas matematik yang diajar semasa PMR dan akan keluar dalam Kertas 1 SPM (2 atau 3 soalan)

2. Untuk tajuk ungkapan algebra, soalan yang biasa diuji ialah berkenaan kembangkan atau permudahkan satu ungkapan yang diberikan. (1 atau 2 soalan)

3. Untuk rumus algebra, anda dikehendaki menukar perkara rumus (subject of the formula) yang diberikan. (1 atau 2 soalan)

Download nota lengkap dibawah:

1. Nota Matematik - Ungkapan Algebra2. Nota Matematik - Rumus AlgebraNota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills: Poligon

Polygons

Tips SPM:

1. Topik ini adalah asas yang dipelajari semasa PMR dan akan disoal kembali dalam SPM Kertas 1 (2 soalan).

2. Soalan yang biasa diuji ialah mencari nilai satu sudut pedalaman atau sudut peluaran satu poligon.

Download nota Polygons disini

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills: Persamaan Linear Serentak

Simultaneous Linear Equations

Tips SPM:

1. Topik ini ialah asas matematik yang dipelajari semasa PMR dan akan disoal kembali dalam Kertas 2 SPM. (1-2 soalan)

2. Soalan yang keluar nanti adalah straight-forward dimana anda perlu menyelesaikan 2 persamaan linear yang diberikan.

3. Terdapat 2 cara menyelesaikan persamaan serentak yang biasa digunakan. Untuk mengetahuinya bolehlah muat turun nota lengkap dibawah.

Download nota Simultaneous Linear Equations

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills: Pepejal & Isipadu

Pepejal dan Isipadu (Solid Geometry)

SPM Tips:

1. Topik di dipelajari semasa PMR dan akan disoal semula dalam Kertas 2 SPM. (1 soalan)

2. Anda hanya perlu fokuskan kepada Isipadu untuk gabungan pepejal yang diberikan contohnya mencari isipadu gabungan dua pepejal, kon dan silinder.

Ulangkaji topik ini dengan muat turun Nota Matematik SPM - Pepejal & Isipadu di Mediafire

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills: Ketaksamaan Linear

Ketaksamaan Linear / Linear Inequalities

SPM Tips:

1. Topik ini dipelajari semasa PMR dan akan disoal dalam SPM Kertas 1 (2 soalan) dan juga akan diaplikasikan kedalam topik Graf Fungsi II (Form 5).

2. Biasanya soalan yang diuji dalam kertas 1 ialah berkenaan menyelesaikan dua ketaksamaan yang diberikan dan memberikan nilai-nilai integer yang memuaskan ketaksamaan tersebut.

Download nota Ketaksamaan Linear untuk rujukan anda.

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills: Indeks

Indeks Nombor / Indices

SPM Tips:

1. Topik ini ialah topik yang dipelajari semasa PMR dan akan dipraktikkan dalam soalan SPM Kertas 1 (2 soalan) dimana ia diaplikasikan ke dalam topik Ungkapan dan Rumus Algebra.

Download nota Indeks disini

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Basic Skills - Bulatan

Bulatan II / Circles II

SPM Tips:

1. Topik ini adalah topik yang dipelajari semasa PMR dan akan disoal dalam Kertas 2 SPM. (1 soalan)

2. Biasanya soalan yang diuji adalan tentang luas dan perimeter sebuah bulatan atau sektor bulatan.

Download nota Bulatan II untuk mengetahui lebih details bagaimana memahami dan menjawab soalan dari topik ini.

Download nota Matematik SPM - Bulatan II

Thursday, 29 March 2012

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Graf Fungsi II

Topic: Graph of Functions (Form 5)

Tips SPM:

1. Akan diuji dalam Kertas 1 (1 soalan) dan juga Kertas 2 (1-2 soalan)

2. Dalam Kertas 2, jika soalan dari topik Set diuji, maka akan ada hanya 1 soalan untuk graf fungsi. Kalau soalan Set tiada, maka 2 soalan graf fungsi akan dikemukakan (Bhgn A dan B).

3. Antara topik popular yang akan menjadi pilihan untuk diuji ialah:

- mengenalpasti lakaran untuk graf fungsi kuadratik, kubik atau salingan (Kertas 1)
- melukis graf untuk fungsi kuadratik atau kubik yang diberikan (Kertas 2)
- melorek kawasan yang mewakili rantau ketaksamaan yang diberikan (Kertas 2 - yang akan menggantikan soalan dari topik Set)
- melukis satu garis lurus pada graf fungsi kuadratik/kubik yang dibina dan mencari titik persilangan dari graf yang dibina (Kertas 2)

Download nota lengkap dibawah:

Nota Matematik SPM - Graf Fungsi II

Format dan Pemarkahan untuk Kertas SPM Matematik

Kertas 1 - 40 soalan (40 markah)

Kertas 2 - Bahagian A (11 soalan, jawab semua); Bahagian B (5 soalan, jawab 4) - 100 markah

Jumlah markah penuh = 140

Kiraan markah peratus anda = (Markah Kertas 1 + Markah Kertas 2) x 0.7143

Jadi total markah untuk Kertas 1 ialah 29% dan total markah untuk Kertas 2 ialah 71%

Tips: Lebihkan tumpuan anda untuk score pada Kertas 2!

Download disini untuk melihat taburan setiap topik untuk Kertas 1 dan 2 (Format Kertas Soalan Matematik SPM Paper 1 and 2)

Untuk makluman anda, ada beberapa topik yang anda pelajari semasa PMR akan diuji semula dalam kedua-dua kertas 1 dan 2. Antaranya ialah topik Bulatan, Persamaan Serentak dan Pepejal & Isipadu yang kesemuanya akan keluar dalam Kertas 2. Itu belum dikira lagi yang akan diuji dalam Kertas 1. Please take note!Nota Matematik SPM (Handwriting) - Asas Nombor

Tajuk: Asas Nombor / Number Bases - Tingkatan 5

Tips SPM:

1. Hanya akan diuji dalam Kertas 1 (2 soalan).

2. Bahagian penting yang akan disoal ialah penukaran asas nombor antara asas 2, 5, 8 dan 10 serta operasi tambah dan tolak keatas dua asas nombor yang diberikan (biasanya asas dua).

3. Pastikan anda juga bersedia dengan soalan yang memerlukan anda mengenalpasti nilai digit dan nilai tempat bagi asas nombor yang diberikan.

Download Nota Matematik - Asas Nombor PDF disini

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Trigonometri

Bab: Trigonometry I (Form 3) and II (Form 4)

Tips SPM:

1. Topik ini hanya akan disoal dalam Kertas 1 sahaja (2-3 soalan)

2. Soalan yang keluar biasanya melibatkan masalah segitiga tegak dimana anda perlu mahir bab teorem pithagoras dan juga nilai sin, kos dan tan. Satu soalan yang memerlukan anda mengenalpasti graf sin, kos, tan juga pasti akan diuji.

Download nota lengkap untuk 3 topik ini (Teorem Pithagoras, Trigon I dan Trigon II) dalam satu file PDF menggunakan link mediafire di bawah:

Nota Teorem Pithagoras dan Trigonometri PDF
Nota Matematik SPM (Handwriting) - Garis Lurus

Garis Lurus / The Straight Line

Tips SPM:

1. Akan disoal dalam Kertas 1 (2 soalan) dan juga Kertas 2 (1 soalan)

2. Dalam Kertas 1, biasanya akan ditanya tentang kecerunan, persamaan dan pintasan bagi satu garis lurus dan titik koordinat yang diberikan.

3. Dalam Kertas 2 pula akan keluar soalan berkenaan persamaan garis lurus bagi 2 garis yang selari samaada mencari nilai kecerunan, nilai titik koordinat, pintasan-x atau -y dan juga mencari persamaan garis lurus yang dikehendaki.

Download nota Garis Lurus di Mediafire:

Nota Matematik - The Straight Line
Wednesday, 28 March 2012

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Statistik III

Tips SPM:

1. Soalan akan keluar di kedua-dua kertas 1 dan 2.

2. Untuk kertas 1, akan ada 2-3 soalan dan akan diuji dalam topik Statistik I dan II semasa tingkatan 2 dan 3.. iaitu soalan berkenaan min, mod dan median untuk suatu data yang diberikan.

3. Untuk kertas 2, anda akan diuji dengan topik statistik III dimana ia melibatkan pembinaan samada histogram, poligon kekerapan atau ogif, serta maklumat yang boleh diperoleh daripadanya eg. min, kelas mod, quartile etc

4. Ini adalah peluang untuk anda mendapat markah penuh jika menjawabnya dengan baik :)

Download nota lengkap untuk topik Statistik III di Mediafire:

Nota Matematik SPM - Statistik III

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Penaakulan Matematik

Nota Matematik Tingkatan 4 - Mathematical Reasoning

Tips SPM:

1. Soalan untuk bab ini akan keluar dalam Kertas 2 sahaja

2. Fokus SPM:

- menentukan ayat yang diberi adalah pernyataan/statement atau tidak
- menentukan pernyataan yang diberi benar atau palsu
- melakukan operasi 'semua', 'sebilangan', 'tidak', 'bukan', 'dan', 'atau' untuk pernyataan yang diberikan
- operasi 'jika...maka..' dan 'jika dan hanya jika'
- melengkapkan penghujahan yang diberikan - Premis dan kesimpulan
- deduction dan induction

3. Semua senarai diatas boleh disoal dalam setiap soalan kertas 2

Download nota Penaakulan Matematik di Mediafire:

Nota Matematik SPM - Penaakulan MatematikNota Matematik SPM (Handwriting) - Sets

Tips SPM:

1. Disoal dalam Kertas 1 (2-3 soalan) dan juga Kertas 2 (1 soalan)

2. Dalam Kertas 2, kalau soalan Set tidak keluar, ia akan digantikan dengan soalan Graf Fungsi II

3. Fokus kepada:

- menyelesaikan masalah yang melibatkan Venn diagram seperti mencari nilan n(A), nilai x
- operasi untuk persilangan dan kesatuan dua atau tiga set
- lukis gambarajah Venn dan melorek kawasan untuk operasi set yang diberikan (PAPER 2)
- menentukan operasi set apabila gambarajah Venn diberikan

Download nota lengkap untuk topik ini di Mediafire:

Nota Matematik SPM - Sets

(Sila komen jika link yang diberikan bermasalah)

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Ungkapan dan Persamaan Kuadratik

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Quadratic Expressions and Equations

Tips SPM:

1. Disoal dalam Kertas 1 (0-1 soalan) dan Kertas 2 SPM (1 soalan wajib)

2. Soalan difokuskan kepada:

- mempermudahkan ungkapan kuadratik ax2 + bx + c
- kembangkan ungkapan kuadratik
- PEMFAKTORAN ungkapan kuadratik (PAPER 2)
- menyelesaikan persamaan kuadratik: ax2 + bx + c = 0 (mencari punca persamaan/roots)

3. Anda perlu mahirkan cara faktorkan ungkapan kuadratik untuk menyelesaikan persamaan kuadratik

Download nota lengkap di Mediafire:

Matematik SPM - Ungkapan dan Persamaan Kuadratik - Part 1Matematik SPM - Ungkapan dan Persamaan Kuadratik - Part 2(Sila komen jika link yang diberikan bermasalah)

Nota Matematik SPM (Handwriting) - Bentuk Piawai (Standard Form)

Tips SPM:

1. Disoal dalam Kertas 1 (3-4 soalan)

2. Soalan SPM difokuskan kepada:
- melakukan operasi keatas suatu nombor dan nyatakan dalam angka bererti
- menukar nombor perpuluhan kepada bentuk piawai (dan sebaliknya)
- operasi tambah, tolak, darab dan bahagi keatas nombor bentuk piawai

3. Berita baik ialah anda ditemani kalkulator :) dan sepatutnya tiada masalah untuk dapat markah penuh.

Download nota lengkap PDF di Mediafire:

Matematik SPM - Bentuk Piawai

(Sila komen jika link yang diberikan bermasalah)